Avsnitt41 Självbestämmande

Att ge sitt samtycke till det som rör min person är en stark grundläggande rättighet för oss alla. Hur kan vi göra en person med demenssjukdom delaktig i beslut?