Avsnitt 37 Omtanke om varandra

Vi är i en tid som är annorlunda för oss alla. Samtalet rör sig omkring vad vi kan göra för varandra i rollen som personal och anhörig.