Della Herstory

By Della Herstory

Simon chippen Svensson, Jonatan Unge och K. Svensson gör Della Herstory en podcast om kvinnohistoria

Comedy
Education

Episodes