Arte #17 Performancekonst och revisorer

Med Ankan och Fuck up. Om konst i en björn, en ordvits och att köpa insikt på Stadium. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy