#227 Idrottstimmar

Jonatan har fuckat upp det för sig och Simon har fått luftrörskatarr samt har problem med katten han har hemma. […]