43. Potpurri

Vi är tillbaka! Vi blandar lite olika ämnen, corona-appar, konsekvensbedömningar, sanktionsavgifter från Datainspektionen, uppdaterade vägledningar. Men också om beslut rörande dataskyddsombud och att prata mer dataskydd på svenska. Det senare en utmaning för många inom dataskyddsvärlden, i synnerhet för oss.

Har ni frågor eller funderingar eller vill ni bara tjata med oss? Kontakta oss på info@dataministeriet.se