40. Skadestånd till registrerade || Gäst Fredrik Sandberg

Vi träffade Fredrik Sandberg som just nu doktorerar i skadestånd till registrerade enligt dataskyddsförordningen. Hur funkar det egentligen med skadestånd i Sverige? Hur ser möjligheterna ut till försäkring för bolag för att skydda sig just mot skadestånd? Går det att avtala bort art. 82? Och grupptalan, hur stor är den risken?