39. Dataskyddsombudet - Gäst Monika Wendleby

Vi träffade Monika Wendleby, med ännu en bok i bagaget, och denna gång med mer fokus på dataskyddsombudet. Vi pratar om DSO-rollen, om hur du når de mest omotiverade, om processkartläggningar men även om vad det egentligen betyder att registrerades fri- och rättigheter skadas när risker ska bedömas i en DPIA. Vi pratar också om tolkning av begreppet ”känsliga personuppgifter”, t.ex. uppgifter om hälsa, hur långt kan det sträcka sig? Detta och mycket mer…