36. Etiken och AI (eller autonom agens) || Gäst Stefan Larsson

Vi träffade Stefan Larsson, universitetslektor och docent i teknik och social förändring. Borde vi verkligen prata om artificiell intelligens? Eller är det möjligen något annat vi pratar om? Autonom agens? Vad är riskerna med det vi idag kallar för AI? Hur förebygger vi dessa risker? Vi pratar om etik och vikten av det i dessa sammanhang. Men vi pratar också om terminologi och ”ansvarserkännande” som möjlig ersättning till ”ansvarsskyldighet”.