32. Privatlivet och pressetiken || Gäst Ola Sigvardsson

Har alla rätt till ett privatliv? Hur mycket då? Vad är rätt lagligt sett och vad är rätt enligt etiken och går det att skilja på dem? Vi träffade pressombudsmannen (numera medieombudsmannen) Ola Sigvardsson och fick höra mer om hans roll och hans erfarenheter av mer än 30 år i journalismens tjänst.