31. Privatlivet, en sann historia || Gäst Mattias Hessérus

Vi träffade historikern Mattias Hessérus som disputerat med avhandlingen "Rätten till privatlivet : och moralen bakom omoralen i svensk press" och pratade om rätten till privat sfär. Hur har det sett ut historiskt? Vad handlar det egentligen om? Hur har konceptet utvecklats och vad tycker egentligen folk som levt i en väldigt tät gemenskap där alla känner alla och sedan flyttat till staden och fått mer privatliv.