30. Vem ska anställa mig || Gäster Zarina Virsholm & Ron Cohen

Första avsnittet för säsongen inleds med Zarina Virsholm och Ron Cohen från rekryteringsbyrån Sharp Recruitment. Vi pratar om hur arbetsmarknaden ser ut för dataskyddare?
Hur det ser ut med de som vill rekrytera dataskyddare, gör de det för att de måste eller för att de förstår att de behöver det?

Vad är 3-5-åringar och vad är signifikativt för dem? Är lönenivåerna för höga? Vad finns det för likheter mellan Andrea Pirlo och kandidater? Om vikten av att träffa ”vanligt folk”.

Hur juristbranschen ser ut i stort och prestige i synnerhet.