29. Vad är fel med GDPR || Gäster Daniel Westman & Martin Brinnen

Vi träffade Daniel Westman och Martin Brinnen med anledning av deras rapport "Vad är fel med GDPR?". Vad är då egentligen fel med GDPR? Vad är det för fara med automatiserade beslut? Vad är en risk när det kommer till DPIA/konsekvensbedömning?