66. Att styra sin egen berättelse || Gäst Nicklas Berild Lundblad

Vi gästas av ingen mindre än Nicklas Berild Lundblad, tidigare på Google i olika roller numera på Stripe.Vad handlar dataskydd om egentligen och borde vi egentligen prata om skyddet av identitet snarare än integritet? Vad är egentligen personuppgifter och vem avgör det? Ska vi kunna styra vårt narrativ, styra vår berättelse och hur förhåller det sig till rätten att bli glömd?

Lyssna in på strax över en timme med olika syn på dataskydd, integritet, identitet och icke att förglömma; rätten att bli glömd.