Stortingsvalget oppsummeres

Regjeringsforhandlinger, klima og oljenæringen, KrF under sperregrensen, yngst og eldst på tinget.