* Gjenåpning og frykt * Dommer og nedstemt rusreform * De eldste må være menn

* Noen danset, noen slåss mens andre holdt seg unna - kom helgens gjenåpning litt kjapt? Enkelte vil trenge lang tid på å ikke lenger frykte andre, mener psykolog.* Straffen for å bruke narkotika her i landet stuper. Domstolene dømmer langt mer liberalt nå enn for kun kort tid siden - selv om rusreformen ble nedstemt i Stortinget.* Indremisjonsforbundet bekrefter nå at kun "egnede menn" kan sitte i eldsterådet. - Tror Jesus hadde ristet på hodet, sier styremedlem i forsamling.