231. ÖTILLÖ, 14e upplagan

Hur har återhämtningen gått efter Sala? Det får vi veta i det 30 minuter långa uppsnacket. Plus att några ilandsproblem avhandlas. I avsnittet får vi en tillbakablick på ÖTILLÖ och Swimrunsporten.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy