179. Jonas svarar på frågor inför ÖtillÖ

Ett 35 minuter långt uppsnack berörande försäkringskassans kösystem och vikten av korrekturläsning vid författande medelst mobiltelefon, följs av svaren till de frågor lyssnarna ställt inför ÖTILLÖ.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy