21 Henric Bagerius om boken Korsettkriget – Modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet

Historikern Henric Bagerius samtalar med Bo Eriksson om hur klädmodet och framför allt korsetten begränsade kvinnan. 1885 bildade några av kvinnorörelsens pionjärer Dräktreformföreningen, som tog fram alternativa plagg och ordnade föreläsningar och utställningar för allmänheten. Men det dröjde inte länge förrän debattens vågor gick höga i pressen. Var korsetten verkligen så skadlig? Kunde en kvinna utan snörd midja vara attraktiv på äktenskapsmarknaden?