20 Joakim Scherp och Charlotta Forss om boken Ulrika Eleonora – Makten och den nya adeln 1719–1720

Historikerna vid Stockholms universitet Joakim Scherp och Charlotta Forss samtalar med Bo Eriksson om den pfalziska ättens sista monark, drottning Ulrika Eleonora och om hur grunderna till det frihetstida statsskicket under hennes korta regeringstid lades. Så hur kom det sig att hon inom loppet av bara tolv månader lät adla 182 personer. Så hur förklaras den »massadling«? Vilka var drottningens adelsmän?