16 Klas-Göran Karlsson om boken Det moderna trettioåriga kriget – Europa 1914–1945

Klas-Göran Karlsson samtalar med Bo Eriksson om det fruktbara att se på första och andra världskriget, samt åren däremellan, som en sammanhängande period och därigenom få chansen att ställa nya frågor och dra lärdom av historien.