14 Carin Bergström om boken Albertina och Viktor

Carin Bergström samtalar med Bo Eriksson som sina farföräldrar som utvandrade till Amerika på 1890-talet, helt ovetandes om varandra. De ingick i den stora massan av svenskar som runt sekelskiftet 1900 sökte lyckan på andra sidan Atlanten. Och de tillhörde de omkring 200 000 svenskar som reste hem igen.