Cinema Celsius

by Johan Essén Trygg, Sebastian Hansson, Matilda Hasselquist

En podcast av tre filmälskande vänner (Johan, Sebastian & Matilda) som bjuder på kamratligt och underhållande filmsnack samt diverse sidospår. Presenteras i samarbete med filmtopp.se.

  • TV & Film
  • Comedy