Hur ska vi klara framtidens hälso- och sjukvård?

Sveriges befolkning blir allt äldre och kräver därmed mer vård. Samtidigt ser vi också att kostnaderna skenar i vården och att vårdkostnaderna utgör en allt större del av många länders BNP. Hur ska vi organisera hälso- och sjukvården för att möta framtidens behov?

Dessa frågor tar vi oss an i den här månadens avsnitt av Centigopodden. Med oss i studion har vi Barbro Fridén som är läkare och gynekolog. Barbro har erfarenhet av att leda såväl små som stora sjukvårdsorganisationer, i både Sverige och i utlandet. Senast var hon chef för Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.