Avsnitt 3: Både Lena och Kim trodde att deras liv var över när de båda fick veta att de hade metastaser. Men tack vare deltagande i kliniska forskningsstudier, där de fått nya effektiva läkemedel lever de, trots sina sjukdomar med en god livskvalité.

Både Lena och Kim trodde att deras liv var över när de båda fick veta att de hade metastaser. Men tack vare deltagande i kliniska forskningsstudier, där de fått nya effektiva läkemedel lever de, trots sina sjukdomar med en god livskvalité.

Jan Zedenius, cancerforskare, medicinskt sakkunnig på Cancerfonden och chefsläkare på Sophiahemmet, berättar om hur viktig klinisk forskning är för patienterna och för att sjukvården ska gå framåt.

Har du funderingar om cancer eller behöver samtalsstöd? Ring Cancerfondens Informations- och stödlinje som är bemannad av legitimerad vårdpersonal.
Tel:  020-59 59 59 eller mejla:  infostod@cancerfonden.se

För synpunkter kring avsnittets innehåll kontakta Britta Hedefalk, specialistsjuksköterska vid Cancerfonden och redaktör för poddradion. Mejla: Britta.hedefalk@cancerfonden.se
For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy