Sex och cancer - hur funkar det?

Det kan vara svårt att känna lust till närhet och sex efter en dränerande sjukdomsperiod. Men det finns hjälp att få. Tina Hungelin och Karin Eriksson har länge arbetat inom vården för att hjälpa patienter att hitta tillbaka till sin sexualitet efter en cancerbehandling. 

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy