C90 #84: Accept

Balls to the wall! David och Niclas är kvar i Tyskland mentalt och ägnar det 84:e avsnittet åt Solingens hårdrockshjältar Accept. David minns vinylskivor som singlades över skolgården som frisbees och Niclas återupplever fasan från introt till Fast as a shark.

Vi inleder avsnittet med en skål för LG Petrov. Vila i frid LG!