Brottsofferperspektivet Ett blandat avsnitt bla om brottsoffer och media -

Brottsofferperspektivet .Ett blandat avsnitt när jag berättar om att det är Englas födelsedag sen blir det från brottsoffer veckan -19 när jag är med i ett seminarium om brottsoffer och media jag har bara tagit med när generalsekreterare för tryggare Sverige Magnus Lindgren berättar om tryggare Sverige och deras intro sen från min egen medverkan i seminariet. Ni hittar mera på tryggare Sveriges facebook sida .

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy