Intervju: Fredrika Gullfot ska få oss alla att äta alger