Slutet för Tiptapp - eller nystart?

Hur ska det gå för sopappen Tiptapp som Stockholm stad klassat som olaglig? Riskerar alla tiptappare rejäla skattesmällar nu?


For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy