Bönepodden avsnitt 143 - Om att ge löften ovillkorligen

Ibland kan man åta sig saker och lova sådant som man inte vet om man faktiskt kan genomföra. Att ha tillit och att försöka göra sitt bästa kan i många fall vara viktigare än att försöka på förhand räkna ut hur allt skall gå.

Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund.
Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.