Bönepodden

by Svenska kyrkan, Löftadalens pastorat
En podcast med bönen i centrum som tar lyssnarens delaktighet på allvar. Som lyssnare får man möjlighet och utrymme att reflektera över Guds ord och pröva sina egna tankar i lugn och ro.
  • Religion & Spirituality