Roberth - Beroende och kriminalitet

Avnitt: 107
Gäst: Roberth
Ämne : Beroende och kriminalitet
- Jag har vid ett flertal tillfällen byggt upp mitt liv för att sen rasera allt och sedan tvingats börja på ruta 1 igen.
Det är precis det 5 barnsfadern Roberth har gjort. När allt i livet varit bra med familj och företag, då har han raserat allt och har fått börja om igen.
Han fick sitt första barn som 17 åring, han fick sitt första LVM som 19 åring och redan då hade han börjat med Amfetamin och kriminalitet.
Större delen av Roberths liv har varit fyllt med både droger och kriminalitet. Han har suttit 4,5 år på Kumla pga. grovt narkotikabrott.
Men trots detta, så har Robert vid flera tillfällen lyckats bygga upp framgångsrika företag.
I dag lever han, sedan några år tillbaka som tillfrisknande beroende och väljer att hjälpa andra genom att visa att det faktiskt finns en väg ut från ett destruktivt leverne.