83. Tobias Karlsson: Hur Du Blir Starkare Av Motgångar

Jag har med mig Tobias  Karlsson för en andra gång. Har du inte lyssnat på första avsnittet så  tycker jag att du ska lyssna på det efter det här snacket. För er som  inte vet så jobbar Tobias som dansare, föreläsare, koreograf och författare. Förra året kom han ut med sin första bok ”Inte alltid en dans på rosor” som handlar om Tobias liv. Han har nyligen involverat sig  i ett projekt som heter ”Talarnas” som är en talarförmedling.I det här avsnittet pratar vi om hur motgångar har gjort Tobias starkare som person. Hur vi tror att Corona-pandemin har gett utrymme för insikter hos människor. Tobias berättar hur en utlandsresa till USA påverkade honom. Tobias berättar även om när han blev mobbad, hur det  var att leva hemligt som homosexuell under många år och hur samma  känslor kom tillbaka när han fick beskedet att han har hiv. Vi kommer in  på vad som är självkänsla och självförtroende? Vi pratar även om hur vi  kan göra skillnad, förebilder, självbild, identiteter och flera andra saker. Det  här

samtalet är viktigt, inspirerande och kan ge er nya insikter i ert liv. 


@Tobiaserikkarlsson


@Kimschoultz 


www.tobiaskarlsson.se