#48: Berätta om dig själv

Att inte bli sedd, Att märkas, Ångestkänslor, Glädje, Killar. Etc.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy