#95: Bullshit-citat

Vi utvärderar instagramcitat, om att ha en pojkbebis och hur man hanterar osköna kompisar. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy