Adi Dassler: Brunstripete skomaker

I denne historien skal vi tilbake til Tyskland og det blir igjen en del snakk om første verdenskrig og mellomkrigstiden, men i denne episoden er den andre verdenskrigen og nazistene mer fremtredende.

Hovedpersonen i denne historien var sportsgal. Han var en aktiv løper og fotballspiller, men var også en detaljorientert oppfinner og Petter Smart-type. Han var en taus grubler, i motsetning til broren som var brautete og utadvendt. De to brødrene drev først familiebedriften sammen og var begge medlemmer i Hitlers naziparti, men ble etter hvert bitre fiender og arge konkurrenter. Denne historien inkluderer også Jesse Owens, Joseph Goebbels, Pele, og ikke ett, men to fantastiske ungarske fotballag.

Dette er historien om Adolf Dassler, grunnlegger av Adidas.