#8 Generation Digital

Hur konsumerar vi medieunderhållning i dag? Gör all vår streaming att vi påfrestar vår planet ännu mer än tidigare, eller är det bättre att streama vår underhållning än att var och en av oss köper var sin stereo, var sin blu-ray-spelare och varsin säsong åtta av Game of Thrones? 

I det här avsnittet av Bioeco pratar vi med Dag Lundén, miljöchef på Telia. Vi pratar om streamingens utveckling, myter och vilket fotavtryck vår konsumtion av underhållning lämnar på vår planet.

Bioeco produceras av Studio Nyström Aktiebolag på uppdrag av Sting Bioeconomy. Programledare: Oskar Nyström och Victoria Österberg