#15 Naturens egen oljedammsugare

Vore det inte bra om det fanns ett sätt att sanera hav och sjöar från oljespill med hjälp från skogen? Nu är det möjligt!