#11 Den ska i papper va?

Är kartongen brännbar, ska jag skruva av korken på mjölkförpackningen innan jag slänger den i återvinningen för kartong, behöver jag skölja ur resterna av yoghurt i kartongen innan jag lämnar den för återvinning och vad gör jag när förpackningen jag har i handen ser ut att innehålla flera olika material? Förvirringen vid återvinningsstationen kan vara stor.

I det här avsnittet av Bioeco träffar vi experten Helén Williams, hon är doktor i miljö- och energisystem och hon ska ta oss genom en hel del myter och nya insikter när det gäller återvinning och förpackningar.  

Bioeco produceras av Studio Nyström Aktiebolag på uppdrag av Sting Bioeconomy. Programledare: Oskar Nyström och Victoria Österberg.