#14 Företagsinformation 2.0

I det här avsnittet av Bioeco pratar vi med Frida Emilsson, medgrundare och COO på Worldfavor. Vi får veta mer om plattformen, visionen och hur företaget skapar förutsättningar för företagsinformation 2.0.