#14 Företagsinformation 2.0

Vore det inte bra om det fanns ett sätt för företag att bli ännu bättre på att tillgängliggöra och dela med sig av sitt hållbarhetsarbete? För tre år sedan bestämde sig Worldfavor för att ta på sig det stora uppdraget att ta fram ett sätt att centralisera all världens hållbarhetsdata. I dag har 30 000 företag från 60 länder valt att ansluta sig till tjänsten. 

I det här avsnittet av Bioeco pratar vi med Frida Emilsson, medgrundare och COO på Worldfavor. Vi får veta mer om plattformen, visionen och hur företaget skapar förutsättningar för företagsinformation 2.0.   Bioeco produceras av Studio Nyström Aktiebolag på uppdrag av Sting Bioeconomy. Programledare: Oskar Nyström och Victoria Österberg.