#7 Vad skulle du låna?

… om du fick låna vad som helst? I det har avsnittet av Bioeco tittar vi närmare på Fritidsbanken och spekulerar kring vilka andra produktsegment som skulle kunna anamma samma modell. Fritidbankens kommunikatör Henrik Byström delar med sig av tankar kring utlåning, förtroende, engagemang och att ge varenda människa möjligheten att vara med.

Bioeco produceras av Studio Nyström Aktiebolag på uppdrag av Sting Bioeconomy. Programledare: Oskar Nyström och Victoria Österberg