#6 Naturen har svaren

I det här avsnittet av Bioeco pratar vi om hur vi kan dra nytta av den kunskap och de lösningar som 3,8 miljarder år av utveckling skapat - vi pratar om biomimicry.

Tillsammans med Ana-Marija Frankic och Jacob Russo från Nexloop får vi veta mer om hur de använt naturen för att lösa ett faktiskt problem

Vi pratar även med Karolina Nätterlund som arbetar på Designcentrum i Jämtland, som bland annat pluggat biomimicry i Costa Rica.

 

Bioeco produceras av Studio Nyström Aktiebolag på uppdrag av Sting Bioeconomy. Skriv till podcasten på bioeco@stingbioeconomy.com eller besök vår Facebook-sida.