83: Solo

Göran är med i P3 och gör det enkelt för sig i sin egen podcast.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy