Möt Helena von Zweigbergk

En del av samtalsserien "Den lyckade människan".

I sin nya bok "Mitt liv som dront" letar Helena vonZweigbergk ledtrådar i sådant hon tänkt, skrivit och gjort. Varför är viså villiga att anpassa oss efter de skrivna och oskrivna regler som omger oss? Ochvem är man om man sedan skalar bort allt onödigt? Med värme och hög igenkänningskriver Helena von Zweigbergk om det nya åldrandet, om moderskap och eskapism,vardagens pågående maskineri och behovet av andakt.

Helena von Zweigbergk pratar om en ovanlig och utlämnandesjälvbiografi med journalisten Ellinor Skagegård.