Samisk identitet i litteraturen

Författarna Ann-Helén Laestadius och Moa Backe Åstot möts i ett samtal om sina senaste romaner "Stöld" och "Himlabrand" som skildrar den samiska verkligheten i dag. Om identitet, tillhörighet och gemenskap. Om vikten av representation för samiska ungdomar. Och om att förstå sig själv i förhållande till en plats, till sin släkt, till sitt ursprung och till det som har hänt genom historien. I samtal med Karin "Kajjan" Andersson, journalist och författare.