Bibel og babbel

By Linn Sæbø Rystad og Per Kristian Hovden Sætre
En podcast om forkynnelse i trosopplæringen. Produsert ved MF vitenskapelig høyskole og støttet av Kirkerådet.
Religion & Spirituality
Religion & Spirituality/Christianity

Episodes