Skolkuratorn: Så bygger jag tillit

I premiäravsnittet av Bemötandepodden får du träffa skolkuratorn Jelena Milenkovic, som delar med sig av sina erfarenheter kring bemötande av barn och unga. Hon delar bland annat med sig av sina bästa tips kring att bygga tillit genom envishet, korta samtal, att finnas och följa upp.

Samtalsledare: Caroline Engvall
I samarbete med Idéer för livet.