Coachen: Så kan du vara närvarande i mötet

I det här avsnittet av Bemötandepodden får du träffa Teija Bervokk, föreläsare och coach med lång erfarenhet av att möta personer i kris.
Hon delar med sig av sina erfarenheter kring att vara närvarande i mötet med unga i utsatthet - och hur vi kan agera både i ord och handling.

Samtalsledare: Caroline Engvall
I samarbete med Idéer för livet.