04. Inspirationen och genomförandet

Vi går igenom våra egna punkter om inspiration och vad man ska göra för att få något gjort. Utmaningen: Kalla duschar